arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘Elektronik Para Kuruluşları’

Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

Salı, 03 Haz 2014 yorum yok
27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690
KANUN
ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME
HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI

Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6493  Kabul Tarihi: 20/6/2013
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerini, ödeme hizmetlerini, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarını kapsar.
devamını oku…