arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘Yeni Türk Ticaret Kanununu’

Yeni TTK’a göre Kıymetli Evrak Hukuku Çıktı!

Cumartesi, 23 Haz 2012 yorum yok

Bu eserde, –Yeni Türk Ticaret Kanununu çerçevesinde, kıymetli evrak ve senet kavramı, kıymetli evrakın genel esasları, kıymetli evrakın sınıflandırılması, kıymetli evrakın türünün değiştirilmesi, kambiyo senetlerine (poliçe, bono ve çek) hakim olan temel ilkeleri, kambiyo senetleri olan poliçe, bono ve çekin zorunlu unsurları, kambiyo senetlerinde ciro, aval, zamanaşımı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve içtihatları,
-6273 sayılı Kanunla Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliklerin hem hukuki hem de cezai yönden incelendiğini,
Yeni TTK'a göre Kıymetli Evrak HukukuUygulamaya yönelik ve ayrıntılı olarak, kambiyo senetlerine mahsus takip usullerini,
– Genel mahkemelerde kıymetli evrakla ilgili olarak görülen, kıymetli evrakın zıyaı ve iptali davası, kıymetli evrakta istirdat davası, kambiyo senetlerine istinaden açılan menfi tespit, istirdat ve sebepsiz zenginleşme davaları ile kambiyo senetlerine istinaden yapılan ihtiyati haciz taleplerine ilişkin doyurucu açıklamalar ve konularla ilgili güncel içtihatları,
-5941 sayılı Çek Kanununda düzenlenen her bir çek suçu ve kabahatinin tüm unsurlarını ve yargılama usullerine ilişkin ayrıntılı izahatları, bulacaksınız.

 • -1-KIYMETLİ EVRAK VE SENET KAVRAMI-1
 • I–SENET KAVRAMI-1
 • II–KIYMETLİ EVRAKA BENZEYEN SENETLER-2
 • III–KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI-2
 • IV–TÜRK MEVZUATINDA KIYMETLİ EVRAK İLE İLGİLİ KANUNLAR-2
 • -2-KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI-5
 • I–KIYMETLİ EVRAK BİR SENETTİR-5
 • II–KIYMETLİ EVRAKTAKİ HAKKIN PARA İLE ÖLÇÜLEBİLİR OLMASI-5
 • III–KIYMETLİ EVRAKIN İÇERDİĞİ HAKKIN TEDAVÜL ÖZELLİĞİ-6
 • IV–KIYMETLİ EVRAKIN SOYUTLUK -MÜCERRETLİK- ÖZELLİĞİ-7
 • İçtihatlar-8 devamını oku…